Usługi informatyczne

Czytaj więcej ....

Serwis komputerowy

Czytaj więcej ....

Sieci komputerowe

Czytaj więcej ....

Audyt IT

Drukuj
Poprawiono: sobota, 15, grudzień 2012

audyt

 

Na potrzeby klienta firma wykonuje wewenętrzny Audyt IT - sprzętu i legalności oprogramowania. Przeprowadzony audyt IT posłuży w ulepszeniu infrastruktury IT oraz w konotroli i uzupełnieniu licencji oprogramowania. Wykonany audyt jest spisem inwentaryzacyjnym jak również platformą helpdesk.

Audyt informatyczny jest procesem zbierania i oceniania dowodów w celu określenia czy system informatyczny i związane z nim zasoby właściwie chronią majątek, utrzymują integralność danych i dostarczają odpowiednich i rzetelnych informacji, osiągają efektywnie cele organizacji, oszczędnie wykorzystują zasoby i stosują mechanizmy kontroli wewnętrznej, tak aby dostarczyć rozsądnego zapewnienia, że osiągane są cele operacyjne i kontrolne, oraz że chroni się przed niepożądanymi zdarzeniami lub są one na czas wykrywane a ich skutki na czas korygowane.

W jego ramach można wyróżnić:

  • Audyt oprogramowania
  • Audyt legalności oprogramowania
  • Audyt sprzętu

Audyt oprogramowania polega na zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji inwentaryzacyjnej na każdym stanowisku pracy w firmie, w której przeprowadzany jest audyt. Aplikacja ma za zadanie:

  • zebranie informacji na temat zainstalowanego oprogramowania, zakupionych licencji oraz przydatności zainstalowanych programów,
  • zestawienie zebranych informacji w formie raportów,
  • wdrożenie programu naprawczego polegającego na odinstalowaniu zbędnego oprogramowania bądź informacji i brakujących aplikacjach.

Audyt oprogramowania informuje, jakie aplikacje są najbardziej eksploatowane przez pracowników, a które w ogóle niewykorzystywane. Umożliwia rozpoznawanie danych, jakie są przechowywane na komputerach, a które nie powinny się znajdować na stacjach roboczych i serwerach. Często są to pliki multimedialne (np. MP3, AVI), które blokują miejsce na dysku.

Audyt legalności oprogramowania polega na zainstalowaniu odpowiedniej aplikacji inwentaryzacyjnej na każdym stanowisku pracy w firmie, w której przeprowadzany jest audyt. Audyt polega na zweryfikowaniu zawartości firmowych komputerów, pod względem legalności występującego w nich oprogramowania. Liczba licencji na użytkowanie danego programu będących w posiadaniu firmy, częstokroć odbiega od faktycznej liczby zainstalowanych na komputerach programów, co może być nieświadomym działaniem przeciwko prawu. Audyt legalności oprogramowania pozwala również na wykrycie niepożądanych aplikacji zainstalowanych przez samych użytkowników.

Audyt sprzętu polega na uruchomieniu na każdym komputerze w firmie odpowiedniej aplikacji inwentaryzującej, która bada wszystkie komponenty komputera. Zebrane informacje przedstawione są w formie raportu, który będzie zawierał informacje o wszystkich podzespołach komputerowych. Wykonane zostaną także indywidualne metryki każdego komputera z wykazem zainstalowanego oprogramowania.

Wykonanie adytu pozwala na efektywne zarządzanie zasobami informatycznymi:

  • obszary rozbudowy sprzętu (przez zakup odpowiednich podzespołów i/lub ich migrację),
  • wykorzystanie zasobów komputerów (zajętość pamięci operacyjnej RAM oraz procent wykorzystania przestrzeni dyskowej),
  • inwentaryzacja sprzętu w celu wykonywania czynności serwisowych, zamawianie materiałów eksploatacyjnych czy zakup nowego sprzętu.

Copyright (c)2012 NetArti.pl

Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker and Free Joomla Templates